Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva dne 30.3.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze dne 30. 3. 2016,

které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P. (příchod 18,20h), Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 27. 1. 2016
  4. Úpravna vody – stavební povolení
  5. Projednání a schválení Směnné smlouvy s M. Pokorným
  6. Projednání a schválení Směnné smlouvy s J. Pokorným
  7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2015, zpráva ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce
  8. POV 2016
  9. Jarní brigáda, přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad
  10. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Bican B. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

 

č. 1-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s p. Martinem Pokorným.

 

 

č. 2-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s p. Janem Pokorným.

 

 

č. 3-2/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad závěrečný účet za rok 2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad účetní závěrku za rok 2015 a zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření obce.

 

 

č. 4-2/2016:

Zastupitelé obce schvalují tyto ceny palivového dřeva pro občany obce:

            slabé prořezávky (do 20 let věku)                  20 Kč/m3

            silnější prořezávky (od 20 do 40 let věku )   100 Kč/m3

            silné sušiny (nad 40 let věku)                         300 Kč/m3

 

 

č. 5-2/2016:

Zastupitelé obce schvalují příspěvek Obci Choustník na žáky navštěvující ZŠ Choustník ve výši 1300 Kč za žáka.

 

 

č. 6-2/2016:

Zastupitelé neschvalují žádný příspěvek pro sdružení TOULAVA.

 


 

 

č. 7-2/2016:

Zastupitelé obce schválují příspěvek na konání Dětského dnu v Krátošicích ve výši 5000 Kč.

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Bohuslav Bican                                                                                            Jana Křemenová

 

 

Jana Píchová

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 8. 4. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875