Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 20.9.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 20. 9. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Míka V., Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Výběrové řízení – POV 2017 „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“

 

 

 

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Bican Bohuslav.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

 

Závěr a usnesení 1-7/2017:

Zastupitelé obce vybrali firmu Petrastav, s.r.o. na akci „Rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice“ a schvalují podepsání Smlouvy o dílo s firmou Petrastav, s.r.o. za celkovou částku 492.273,44 Kč s DPH s tím, že akce bude dokončena do 30.11.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 23. 9. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875