Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 21.2.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 21. 2. 2018, které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V. (příchod 18,15h), Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017
  4. Žádost o dar
  5. Rozpočtové opatření
  6. Výsledky inventury 2017
  7. Informace o POV 2018
  8. Diskuse, různé

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují příspěvek na dětský karneval ve Skopytcích ve výši 1000Kč.

 

 

č. 2-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtovou změnu č. 1.

 

 

č. 3-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují servisní smlouvu s firmou Vodaservis s.r.o..

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                                           Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 2. 3. 2018

Sejmuto z úřední desky:

 

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875