Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 27.6.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 27. 6. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu
  3. Kontrola usnesení ze dne 23. 5. 2018
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – INTERSNACK a.s.
  5. Knihovní řád
  6. Komunální volby 2018
  7. Diskuse, různé

Přidaný bod:

8.  Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-4/2018:

Zastupitelé schvalují knihovní řád včetně dodatku.

 

 

č. 2-4/2018:

Zastupitelé schvalují Smlouvu č. SDO/REG/547/18 o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Václav Skořepa ml.                                                                                      Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku:6. 7. 2018

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875