Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 29.12.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 29. 12. 2017, které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P. (příchod 19 h), Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. st.

 

Nepřítomni: Kopecký P., Skořepa V. ml.

 

PROGRAM:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
 4. Rozpočtová opatření
 5. Schválení rozpočtu 2018
 6. Cena vodného na rok 2018
 7. Stanovení inventurní komise
 8. Darovací smlouva – Rolnička Soběslav
 9. Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva od roku 2018
 10. Diskuse, různé

Přidaný bod jednání

 1. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Skořepa V. st. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpočtová opatření č. 10 a č. 11.

 

 

č. 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpočet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši příjmů a výdajů.

 

 

č. 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kč za m3.

 

 

č. 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: předseda–B. Bican, členové–V.Skořepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

 

 

č. 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolničkou Soběslav. 

 

 

č. 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbě obcí na 75 Kč/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní činnosti práce pro obec - údržbu obce a činnost správce vodovodu. Zároveň schvalují beze změny výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. příloha k zápisu).

 

 

č. 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odměnu pro V. Příplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kč.

 

 

č. 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odměnu pro J. Eremiáše za údržbu víceúčelového hříště ve výši 2500 Kč.

 

 

č. 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400499833

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

 

Václav Skořepa st.                                                                            Jana Křemenová

 

 

Bohuslav Bican

 

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875