Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z jednání zastupitelstva obce 4.7.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 4. 7. 2017, které se konalo v 19.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z 21. 6. 2017

            4. Příkazní smlouva č. 131/2017 (TAREKA s.r.o.)

            5. Smlouva o dílo (Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.)

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Skořepa V. ml.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

 

č. 1-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. 131/2017.

 

 

č. 2-5/2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                                      Starostka obce

 

 

Petr Kopecký                                                                                                Jana Křemenová

           

 

Václav Skořepa ml.

 

 

Zapisovatel:

 

 

Hana Koželuhová

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 14. 7. 2017

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875