Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva 2.5.2016

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce z mimořádného zasedání ze dne 2. 5. 2016,

které se konalo v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Míka V., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

PROGRAM:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení Smluv o právu provést stavbu

 

Ověřovateli zápisu byli určeni Kopecký P. a Píchová J.

Zapisovatelem zápisu byla určena Koželuhová H.

 

Usnesení zastupitelstva:

č. 1-4/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o právu provést stavbu (Úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení) s jednotlivými vlastníky nemovitostí.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 5. 2016

Sejmuto z úřední desky:

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875