Obec Skopytce

 

P O Z V Á N K A

 

Zastupitelstvo obce Skopytce zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná dne 12. prosince 2014 od 19.00 hod

v KD ve Skopytcích.

 

PROGRAM:

 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  2. Kvalita vody, úprava vodáren
  3. Obdržené dotace v roce 2014
  4. Plánované dotace na rok 2015
  5. Rozpočet obce na rok 2015
  6. Ostatní, diskuze a závěr

 

Ve Skopytcích, dne 5.12.2014

 

                                                                           Jana Křemenová, DiS.

                                                                           starostka obce

 

 

Účast občanů nutná (nebo alespoň zástupců všech domácnosti).

 

 

Pro občany Chabrovic je zajištěn svoz autobusem, který bude přistaven v 18,45h

na návsi v Chabrovicích.


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875