Zastupitelstvo obce Skopytce zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná dne 6. dubna 2010 od 20.00 hod v KD ve Skopytcích.

Program :

  • Zahájení, seznámení s programem
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Informace o možnosti provedení pozemkových úprav v obci ( možnost vyzvednutí dotazníku )
  • Podání informací o možnosti získání dotací pro obec
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875