Úvodní stránka » Úřední deska » Výběrová a nabídková řízení » Veřejná zakázka Skopytce–úpravna vody pro místní části Skopytce

Zadávací dokumentace 

Odůvodnění účelonosti veřejné zakázky

Další přílohy k veřejné zakázce Skopytce – úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení jsou na profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-skopytce_4257/skopytce-upravna-vody-pro-mistni-casti-skopytce-a-chabrovice-vc-pripojeni_15121/

Dodatečné informace č. 1


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
381 592 153