Úvodní stránka » Úřední deska » Ostatní » Veřejné projedníní o novém vedení 400kV Kočín- Mírovka

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

 

 

Věc: Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace

 

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad, Vám oznamuje, že veřejná

projednání ve smyslu § 17 zákona záměru

 

V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV

 

se budou s ohledem na délku tohoto liniového záměru konat samostatně na dvou níže

uvedených místech. Na obou veřejných projednáních bude záměr projednán v celém svém

rozsahu.

 

1. Místo:

                Město Pelhřimov

                Kulturní dům Máj, velký sál

                třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov

 

Datum: 23. 2. 2011

Čas: 15:00 hod.

a

2. Místo: Město Soběslav

                Kulturní dům města Soběslavi, velký sál

                Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav

 

Datum: 28. 2. 2011

Čas: 15:00 hod.


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875