Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

                                                          zveřejňuje,

 

 

ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce darovat  Krajskému úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, část pozemků pod silnicí  III. třídy  č. 1364 a to dílů „b“  o výměře 6 m, oddělených na základě geometrického plánu č. 85 – 54/2009 ze dne 22. 2. 2010 z pozemkové parcely KN č. 33/1, dále dílu „c“ o výměře 29 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 34, dále dílu „a“ o výměře 99 m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 859/1, vše pro obec Skopytce a kú Skopytce.

 

 

 

 Ve Skopytcích dne 31. 7. 2012

 

 

                                                                                                 Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875