Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

                                                          zveřejňuje,

 

 

ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce Skopytce pronajmout výčep a kuchyni umístěném v kulturním domě ve Skopytcích č. p. 44 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

 

 

 

 Ve Skopytcích dne 1. 3. 2012

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875