Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

                                                               zveřejňuje,

 ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce pronajmout budovu bývalé prodejny ve Skopytcích za částku nejméně 1Kč/rok

 Ve Skopytcích dne 1. 9. 2010

                                                                                                Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875