Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 26 ze dne 28. 11

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č. 26 ze dne 28. 11. 2013

 

Přítomni : Březina P., Makovec J.,  Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Skořepa V., 

 

Omluven : Pokorný R., Křemen J.

 

 

Program :

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Volba ověřovatelů zápisu

3. Seznámení s výsledky průběžného přezkoumání hospodaření obce Skopytce Krajským

     úřadem Jihočeského kraje

4. Schválení rozpočtových opatření č. 9

5. Různé, diskuse

6. Usnesení, závěr

 

Ad2) Navržen Jiří Janovský a Jiří Makovec – jednohlasně schváleno

 

Ad3) V rámci auditu byla shledán jeden méně závažný nedostatek v podobě přesné výměry lesních pozemků.

 

Ad4) Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9. Toto bylo jednohlasně schváleno.

 

Ad5) Starosta informoval v souvislosti s rozborem vody v Chabrovicích a Skopytcích, že byly zjištěny nadlimitní obsahy dusičnanů, věc je řešena s Okresní hygienickou stanicí Tábor.

Na základě vyjádření konkursního správce byla obec Skopytce jediným zájemcem o koupi školy v Chabrovicích. Nicméně cena nabídnutá obcí Skopytce se zdá konkursnímu správci malá a bude žádat o odborný odhad ceny nemovitosti.

Na základě dokončení výměny oken kulturního domu ve Skopytcích bude vyhlášena brigáda 4.12. od 18hod na úklid místností kulturního domu ve Skopytcích a umytí oken.

Družstvo Choustník se zavázalo k úpravě terénu kolem jímání vody ve Skopytcích po zamrznutí půdy.

Další zastupitelstvo bude 19.12.2014 od 20hod.

 

 

Usnesení a závěr

a) zastupitelstvo obce schvaluje :

* rozpočtová změna č.9

 

b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí

* Zprávu o průběžném  přezkoumání hospodaření obce Skopytce   ze strany Krajského úřadu  Jihočeského kraje České Budějovice

 

 

Ověřil :

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

                                                                                                                               Pavel Březina

                                                                                                                       Starosta obce Skopytce

Zapsal :

Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875