Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Skopytce č.17 ze dne 27. 8. 2012

 

Přítomni : Březina P., Makovec J., Kabeš J., Janovský J., Tíkal J.,  Příplatová M., Pokorný R.,  Skořepa V.

 

Omluven : Křemen J.

 

 

 

Program :

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Projednání a schválení nabídky na opravu vodovodního řádu ve Skopytcích
  4. Projednání a schválení nabídky na nátěr kapličky Chabrovice a Skopytce
  5. Různé, diskuse
  6. Usnesení a závěr

 

Ad2) Navržen Jiří Janovský a Jiří Makovec – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi (Jiří Makovec, Jiří Janovský) -  schváleno

 

Ad3) Zastupitelstvo projednalo další nabídku na rekonstrukci vedení od firmy Hruška v ceně 246.936,-Kč s DPH. Dále schválilo zadání zemních prací firmě JASPO v ceně 69.000,- Kč s DPH, další výdaje, které vzniknou během rekonstrukce budou řešeny jako vícepráce. Doprava trubek  a techniky bude řešena operativně. Pověřen Jiří Makovec a Pavel Březina. Jednohlasně schváleno.

 

Ad4) Projednána a schválena nabídka od p.Mazoucha na nátěr kapliček v ceně 19500,-Kč za kapličku ve Skopytcích a 15650,-Kč za kapličku v Chabrovicích.

 

Ad5) Různé, diskuse

Zastupitelstvo jednalo o otázce opravy dalších lesních cest, na které by bylo potřebné sehnat dotace, pokud to bude  možnosti získání dotací. Především se jedná o cestu do „Prostředního“ lesa.

Zastupitelstvo organizačně projednalo konání srazu přátel obce.

Dalším bodem je projednání nového okapového systému části střechy kulturního domu ve Skopytcích, je potřeba výměna části svodů. Bude řešeno.

 

Ad. 6)

Usnesení a závěr

a) zastupitelstvo obce schvaluje :

- nabídku na rekonstrukci vedení od firmy Hruška v ceně 246.936,-Kč bez DPH a  zadání zemních prací firmě JASPO v ceně 69.000,- Kč bez DPH, další výdaje, které vzniknou během rekonstrukce budou řešeny jako vícepráce

- nabídku od p.Mazoucha na nátěr kapliček v ceně 19500,-Kč za kapličku ve Skopytcích a 15650,-Kč za kapličku v Chabrovicích.

 

Ověřil :

Jiří Makovec

 

Jiří Janovský

                                                                                                                               Pavel Březina

                                                                                                                       Starosta obce Skopytce

Zapsal :

Josef Tíkal


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875