Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 2.5.2016

Zápis č. 4/2016 z mimořádného jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 2. 5. 2016 v 18.00 hod na obecním úřadě ve Skopytcích

 

Přítomni: Bican B., Fiala P., Míka V., Kopecký P., Koželuhová H., Křemenová J., Píchová J., Skořepa V. ml., Skořepa V. st.

 

 

PROGRAM:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Schválení Smluv o právu provést stavbu

 

1)      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Jako zapisovatel byla určena Hana Koželuhová. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Petr Kopecký a Jana Píchová – všichni byli jednohlasně schváleni.

 

2)   Schválení Smluv o právu provést stavbu

Starostka obce předložila zastupitelům ke schválení Smlouvy o právu provést stavbu (Úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení) pro jednotlivé vlastníky nemovitostí – SMJ Zdeněk Bednář a Pavla Bednářová, bytem Košice 216, 391 17 Košice; Jaroslav Vrhel, bytem Husinecká 2646, 390 02 Tábor; Václav Míka, Chabrovice 25, 392 01 Soběslav; Pekař František a Pekařová Marie Chabrovice 5, 39201 Soběslav; Obec Krátošice, Krátošice 41, 39201 Soběslav; Vrhel Karel, Krátošice 7, 392 01 Soběslav

 

Závěr a usnesení 1-4/2016:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o právu provést stavbu (Úpravna vody pro místní části Skopytce a Chabrovice vč. připojení) s jednotlivými vlastníky nemovitostí.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                                          Starostka obce

 

Petr Kopecký                                                                                    Jana Křemenová

 

Jana Píchová

 

Zapisovatel:

 

Hana Koželuhová

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 10. 5. 2016

Sejmuto z úřední desky:


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875