Úvodní stránka » Úřední deska » Zápisy z jednání obecního zastupitelstva » Zápis z veřejného zasedání obce Skopytce

Zápis z veřejného zasedání obce Skopytce

 

Zasedání se konalo v Kulturním domě Skopytce dne 6.4.2010 od 20.00hod

 Přítomni členové zastupitelstva a občané obce Skopytce, Chabrovice.

 -         Ing. Pavel Březina, Jiří Makovec, Jan Křemen, Jiří Janovský, Aneta Pekařové, Jiří Eremiáš, Václava Příplatová

 

Program veřejného zasedání dne 6.4.2010

  1. Zahájení, seznámení s programem
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Informace o možnosti provedení pozemkových úprav v obci/možnost vyzvednutí dotazníku/
  4. Podání informací o možností získání dotací pro obec/informace podává zástupce specializované firmy/
  5. Diskuze – různé
  6. Usnesení a závěr

 

1.Zahájení

    Starosta obce Ing. Pavel Březina přivítal přítomné občany a členy zastupitelstva obce a konstatoval, že na zasedání je přítomno 7 členů a zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

2.Ověřovatelé zápisu

 Ověřovatelé zápisu byli určení Jiří Makovec a Jan Křemen

  3.Informace o provedení pozemkových úprav v obci

-         starosta informoval o možnosti provedení pozemkových úpravách v obci

-         vlastníci pozemků musejí minimálně z 50% souhlasit s provedením pozemkových úprav

-         možnost vyzvednutí dotazníku

 4.Podání informací o možností získání dotací pro obec

-         starosta představil zástupce firmy Regionprojekt Petra Kuklu, který informoval občany o možnostech  dotací pro obec.

 Možnosti dotací

             Program rozvoje venkova     

                      - příjem žádostí: říjen 2010

                - výše podpory-max. výše 90% způsobilých výdajů

                                             - min. způsobilé výdaje na projekt jsou 50.000,-Kč

                                             - max. způsobilé výdaje na projekt jsou 5.000.000,-Kč

                     - realizace projektu: 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

   Více informací o možnostech získání dotací v příloze 1

5.Diskuze

-         v diskuzi zazněly 3 návrhy na možnost dotací:

1)      vodovod Skopytce

2)      oprava KD Skopytce

3)      výstavba hasičské zbrojnice v Chabrovicích

   

6.Usnesení a závěr

Členové zastupitelstva jednomyslně schválili následující usnesení:

       - zjistit finanční možnosti

       - varianty projektu

                   1) vodovod Skopytce

                   2) oprava KD Skopytce + výstavba hasičské zbrojnice v Chabrovicích

       Starosta obce na závěr prohlásil, že zastupitelstvo zjistí přesné ceny projektů a možnosti dotací a svolá veřejnou schůzi.

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Makovec Jiří……………….       Křemen Jan……………...

 

Zapsáno a skončeno dne 6.4.2010

Přílloha 1

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875