Úvodní stránka » Úřední deska » Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva » Zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skopytce

Obec Skopytce

Obecní úřad Skopytce

 

                                                              Informace

       o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Skopytce

 

Obecní úřad Skopytce v souladu s ustanovaním § 93 odst. 1zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skopytce, svolaného dosavadním starostou obce Skopytce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání : Kancelář obecního úřadu Skopytce

 

Doba konání :    4. 11. 2014 v 17.30 hod

 

Navržený program : 

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 2. Schválení programu

 3. Volba starosty obce

 4. Volba místostarosty obce

 5. Zřízení kontrolního a finančního výboru, volba předsedů s stanovení počtu členů

 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ( § 72 zákona o obcích)

 7. Projednání zakázky POV

 8. Diskuse, různé

   

  Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

   

  Ve Skopytcích dne 27. 10. 2014

   

   

                                                                                             Pavel Březina

                                                                               dosavadní starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875