Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

                                                               zveřejňuje,

 ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce darovat  Krajskému úřadu – Jihočeský kraj České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, část pozemků pod silnicí  III. třídy  č. 1364 a to dílů „b“ a „g“ o výměře 327 m, oddělených na základě geometrického plánu č. 66 – 47/2009 ze dne 23. 11. 2009 z pozemkové parcely KN č. 390/1, dále dílu „c“ o výměře 81m, odděleného na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemkové parcely  KN č. 31/1, vše pro obec Skopytce a kú Chabrovice,

 Ve Skopytcích dne 1. 6. 2010

                                                                                                Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875