ZVEŘEJNĚNÍ   ZÁMĚRU

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

zveřejňuje,

 

ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce Skopytce odprodat,  Václavu Skořepovi, byt. Skopytce č. 47 za částku nejméně 100,- Kč/m2 (+ cena za zaměření pozemku) pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 870/4 o výměře 55 m2 v k.ú. Skopytce. Jedná se o ostatní plochy vzniklé rozdělením pozemku 870 a vytyčením bodu 102-2478. Viz příloha.

 

 

 

 Ve Skopytcích dne  30. 12. 2014

 

Jana Křemenová, DiS.

starostka obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875