Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

                                                          zveřejňuje,

 

 

ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce Skopytce odprodat,  Janě a Josefu Píchovým, byt. Skopytce č. 7,  za částku nejméně 100,- Kč/m2  pozemek, dle geometrického zaměření, p. č. 26/2 o výměře 18 m2, 26/3 o výměře 17 m2 a 870/2 o výměře 56 m2 v k.ú. Skopytce.

 

 

 

 Ve Skopytcích dne  7. 5. 2014

 

 

                                                                                                 Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875