Z V E Ř E J N Ě N Í     Z Á M Ě R U

 

 

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

                                                          zveřejňuje,

 

 

ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona o obcích,  záměr obce Skopytce odprodat,  Janu a Anetě Pekařovým, byt. Skopytce č. 2,  za částku nejméně 30,- Kč/m2  pozemek 859/5 o výměře137 m2 v k.ú. Skopytce. Jedná se o část přístupové cesty k domu č.p. 2 ve Skopytcích. Viz. Přloha.

 

 

 

 Ve Skopytcích dne 2. 5. 2010

 

 

                                                                                                 Ing. Pavel Březina

                                                                                               starosta obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875