Úvodní stránka » Úřední deska » Zveřejněné záměry obce » Zveřejnění záměru - pronájem kulturního domu ve Skopytcích

Z V E Ř E J N Ě N Í ZÁ M Ě R U

 

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

Tel. 381592153

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

 

zveřejňuje,

 

 

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích, záměr obce Skopytce pronajmout výčep umístěný v kulturním domě ve Skopytcích č. p. 44 na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 1,- Kč/rok.

 

 

 

Ve Skopytcích dne 14. 11. 2014

 

 

 

 

 

Jana Křemenová

starostka obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875