Úvodní stránka » Úřední deska » Zveřejněné záměry obce » Zveřejnění záměru - směna pozemkových parcel s Jihočeským krajem

Z V E Ř E J N Ě N Í Z Á M Ě R U

 

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Soběslav

 

zveřejňuje,

 

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích, záměr obce Skopytce směnit pozemkové parcely mezi obcí Skopytce a Jihočeským krajem.

Předmětem směny jsou pozemkové parcely v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje:

* parcela č. 873/12 o výměře 237 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* parcela č. 873/13 o výměře 238 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* parcela č. 873/14 o výměře 5 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* parcela č. 873/15 o výměře 323 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* parcela č. 873/16 o výměře 48 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* parcela č. 873/17 o výměře 133 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace

* díl „c“ o výměře 7 m2 , oddělených na základě geom. Plánu č. 114-45/2014 ze dne 9.5.2014 z pozemkové parcely č. 873/11

a pozemkové parcely v dosavadním vlastnictví obce Skopytce

  • díl „f“ o výměře 5 m2, oddělený na základě geom. plánu č. 114-45/2014 ze dne 9.5.2014 z pozemkové parcely č. 33/1 k.ú. Skopytce
  • díl „e“ o výměře 12 m2, oddělený na základě geom. plánu č. 114-45/2014 ze dne 9.5.2014 z pozemkové parcely č. 34 k.ú. Skopytce
  • díl „b, d“ o výměře 22 m2, oddělený na základě geom. plánu č. 114-45/2014 ze dne 9.5.2014 z pozemkové parcely č. 859/1 k.ú. Skopytce

:

 

 

 

 

Ve Skopytcích dne 15. 5. 2015

 

Jana Křemenová, DiS.

starostka obce Skopytce


Kontakt

Obec SKOPYTCE
Skopytce - Obecní úřad
Skopytce 44
392 01 Soběslav
731446291
00252875