Jednání zastupitelstva za rok 2018

Archiv za rok 2018

 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skopytce

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skopytce konaného dne 31. 10. 2018 v 18.00 hod na Obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Aulík, V., Bican B., Brezina P., Jansa F., Kabeš J., Koželuhová H., Kremenová J., Skorepa V., Ríha J.

PROGRAM:

1. Urcení overovatelu zápisu a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

4. Zrízení financního a kontrolního výboru – volba predsedu a clenu

5. Rozhodnutí o odmenách za výkon funkcí clenu zastupitelstva

6. Diskuse

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-7/2018:

Zastupitelstvo obce volí Janu Kremenovou jako neuvolnenou starostkou obce Skopytce.

c. 2-7/2018:

Zastupitelstvo schvaluje zvolení dvou místostarostu obce Skopytce.

c. 3-7/2018:

Zastupitelstvo schvaluje zvolení neuvolnených místostarostu – Filipa Jansy a Hany Koželuhové.

c. 4-7/2018:

Zastupitelstvo schvaluje Bohuslava Bicana jako predsedu financního výboru a Václava Aulíka a Pavla Brezinu jako cleny financního výboru.

c. 5-7/2018:

Zastupitelstvo schvaluje Jaroslava Ríhu jako predsedu kontrolního výboru a Josefa Kabeše a Václava Skorepu jako cleny kontrolního výboru.

c. 6-7/2018:

Zastupitelstvo obce stanoví odmeny za výkon jednotlivých funkcí neuvolnených clenu zastupitelstva takto:

starosta 15 000 Kc

místostarosta 4 000 Kc

predseda výboru 800 Kc

clen zastupitelstva 200 Kc

Odmeny budou priznány ode dne zvolení do funkce, tj. od 31. 10. 2018.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 5. 11. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 3.10.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 3. 10. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.

Rozpoctová zmena

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-6/2018:

Zastupitelé obce schvalují „Smlouvu o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene INTERSNACK a.s.“.

c. 2-6/2018:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctovou zmenu c. 7.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:12. 10. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 12.9.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 12. 9. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 27. 6. 2018
Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.
Setkání obcanu 2018
POV 2018
Diskuse, ruzné

Pridané body:

8. PFO

9. Rozpoctové opatrení c. 5

10. Smlouva o zrízení vecného bremene

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují Plán financní obnovy pro úcely dotace „Skopytce – úpravna vody pro místní cásti Skopytce a Chabrovice vc. pripojení“.

c. 2-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují smlouvu c. TA-014330049297/001 o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene mezi Obcí Skopytce a E.ON Distribuce a.s. o jednorázové náhrade za zrízení vecného bremene.

c. 3-5/2018:

Zastupitelé obce schvalují zrízení verejného osvetlení u prístupové cesty k rodinnému domu p. Píchové.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:21. 9. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 27.6.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 27. 6. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 23. 5. 2018
Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.
Knihovní rád
Komunální volby 2018
Diskuse, ruzné

Pridaný bod:

8. Smlouva o poskytnutí úcelové dotace v rámci POV

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-4/2018:

Zastupitelé schvalují knihovní rád vcetne dodatku.

c. 2-4/2018:

Zastupitelé schvalují Smlouvu c. SDO/REG/547/18 o poskytnutí úcelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihoceského kraje v roce 2018.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:6. 7. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 23.5.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 23. 5. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 25. 4. 2018
Smlouva na zajištení Poverence pro ochranu osobních údaju
Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.
Diskuse, ruzné

Pridaný bod:

7. Rozpoctové opatrení

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-3/2018:

Zastupitelé schvalují Smlouvu o výkonu funkce poverence GDPR s p. Tomášem Kaspríkem.

c. 2-3/2018:

Zastupitelé schvalují pronajmutí cásti pozemku p.c. 52/13 v k.ú. Chabrovice místnímu mysliveckému sdružení za cenu 1.000 Kc/rok.

c. 3-3/2018:

Zastupitelé schvalují rozpoctové opatrení c. 3.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku:1. 6. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva 25.4.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 25. 4. 2018, které se konalo v 19.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018
Rozpoctové opatrení
Státní okresní archiv Tábor
Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce + opatrení k náprave
Schválení záverecného úctu za rok 2017
Schválení úcetní záverky k 31. 12. 2017
Žádost o zpevnení cesty

Žádost o príspevek na oslavu výrocí hasicu
Diskuse, ruzné

Pridaný bod:

Smlouva o zrízení vecného bremene c. TA – 014330046320/001

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-2/2018:

Zastupitelé schvalují sepsání dohody o provedení práce na archivaci dokumentu s Janou Kremenovou.

c. 2-2/2018:

Zastupitelé schvalují prijetí opatrení k náprave chyby uvedené ve Zpráve o výsledku prezkoumání hospodarení obce za rok 2017. Chyba v úcetnictví byla opravena 1. 3. 2018 dokladem 2010/01032018.

c. 3-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují záverecný úcet za celorocní hospodarení obce za rok 2017 bez výhrad.

c. 4-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují úcetní záverku obce za rok 2017 bez výhrad.

c. 5-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí se zpevnením prístupové cesty k novostavbe rodinného domu na p.c. 61/4 ve Skopytcích v rámci dalších jednání.

c. 6-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí s príspevkem 5.000 Kc pro SDH Chabrovice na okrskovou hasicskou soutež v Krátošicích.

c. 7-2/2018:

Zastupitelé obce souhlasí s porízením nové detské skluzavky a houpacky u pergoly ve Skopytcích.

c. 8-2/2018:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o zrízení vecného bremene TA-014330046320/001.

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 4. 5. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 21.2.2018

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání z 21. 2. 2018, které se konalo v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P., Kopecký P., Koželuhová H., Kremenová J., Míka V. (príchod 18,15h), Skorepa V. ml., Skorepa V. st.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017
Žádost o dar
Rozpoctové opatrení
Výsledky inventury 2017
Informace o POV 2018
Diskuse, ruzné

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. ml. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují príspevek na detský karneval ve Skopytcích ve výši 1000Kc.

c. 2-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctovou zmenu c. 1.

c. 3-1/2018:

Zastupitelé obce schvalují servisní smlouvu s firmou Vodaservis s.r.o..

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa ml. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 2. 3. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce 29.12.2017

Usnesení zastupitelstva obce Skopytce ze zasedání ze 29. 12. 2017, které se konalo v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P. (príchod 19 h), Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
Rozpoctová opatrení
Schválení rozpoctu 2018
Cena vodného na rok 2018
Stanovení inventurní komise
Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018
Diskuse, ruzné

Pridaný bod jednání

Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

Overovateli zápisu byli urceni Skorepa V. st. a Bican B.

Zapisovatelem zápisu byla urcena Koželuhová H.

c. 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11.

c. 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpocet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju.

c. 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

c. 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: predseda–B. Bican, clenové–V.Skorepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

c. 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolnickou Sobeslav.

c. 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na 75 Kc/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec – údržbu obce a cinnost správce vodovodu. Zároven schvalují beze zmeny výši odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. príloha k zápisu).

c. 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro V. Príplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kc.

c. 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hríšte ve výši 2500 Kc.

c. 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa st. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úrední desky:

Zápis z jednání obecního zastupitelstva 29.12.2017

Zápis c. 10/2017 z jednání zastupitelstva obce Skopytce konaného

dne 29. 12. 2017 v 18.00 hod na obecním úrade ve Skopytcích

Prítomni: Bican B., Fiala P. (príchod 19 h), Koželuhová H., Kremenová J., Míka V., Skorepa V. st.

Neprítomni: Kopecký P., Skorepa V. ml.

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017
Rozpoctová opatrení
Schválení rozpoctu 2018
Cena vodného na rok 2018
Stanovení inventurní komise
Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav
Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018
Diskuse, ruzné

Pridaný bod jednání

Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

1) Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

Jako zapisovatel byla urcena Hana Koželuhová. Jako overovatelé zápisu byli zvoleni Bohuslav Bican a Václav Skorepa st. – všichni byli jednohlasne schváleni.

2) Schválení programu

Jana Kremenová prednesla program a navrhla pridání jednoho bodu do programu. Program byl schválen všemi prítomnými zastupiteli.

3) Kontrola usnesení ze dne 29. 11. 2017

Starostka informovala zastupitele o splnení všech bodu usnesení z minulé schuze zastupitelstva.

4) Rozpoctové zmeny

Starostka seznámila zastupitele s rozpoctovým opatrením c. 9. Jedná se o cástku do 50 tisíc korun, které se zastupitelum dává pouze na vedomí. Dále predložila ke schválení rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11, která byla nad tuto cástku a o kterých dala hlasovat.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 1-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují rozpoctová opatrení c. 10 a c. 11.

5) Schválení rozpoctu 2018

Starostka obce informovala o rádném vyvešení návrhu rozpoctu na rok 2018. Rozpocet je vyrovnaný a závazným ukazatelem jsou príjmy a výdaje shodne ve výši 3 090 000 Kc. O schválení rozpoctu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 2-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpocet na rok 2018 se závazným ukazatelem ve výši príjmu a výdaju.

6) Cena vodného na rok 2018

Vzhledem k výstavbe nové úpravny vody bylo zastupiteli navrženo zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 3-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují zvýšení ceny vodného na 12 Kc za m3.

7) Stanovení inventurní komise

Do inventurní komise byli navrženi: predseda – B. Bican, clenové – V.Skorepa st., P. Kopecký, D. Pistulková – úcetní obce. Termín do 31. 1. 2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 4-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují inventurní komisi ve složení: predseda–B. Bican, clenové–V.Skorepa st., P. Kopecký a D. Pistulková.

8) Darovací smlouva – Rolnicka Sobeslav

Starostka predložila ke schválení darovací smlouvu s Rolnickou Sobeslav. Cástka financního daru je 18.000 Kc a bude použita pro Janu Mindlovou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 5-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují podepsání darovací smlouvy s Rolnickou Sobeslav.

9) Dohody o provedení práce, dohody o pracovní cinnosti a výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od roku 2018

Starostka obce seznámila zastupitele s prodloužením pracovních smluv pro rok 2018. Bylo navrženo zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na cástku 75 Kc/hod od 1. 1. 2018.

Bylo navrženo, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec (údržba obce, správce vodovodu).

Zároven byla odsouhlasena beze zmeny výše odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 6-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují od 1.1.2018 zvýšení hodinové mzdy pro práci na údržbe obcí na 75 Kc/hod. Dále schvalují, aby zastupitel obce p. Fiala vykonával na dohodu o pracovní cinnosti práce pro obec – údržbu obce a cinnost správce vodovodu. Zároven schvalují beze zmeny výši odmen neuvolnených clenu zastupitelstva od 1.1.2018 (viz. príloha k zápisu).

10) Diskuse, ruzné

Starostka navrhla jednorázove odmenit V. Príplatovou za psaní kronik obou obcí.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 7-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro V. Príplatovou za psaní kronik obcí ve výši 1000 Kc.

Dále byla navržena jednorázová odmena pro p. J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hrište.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 8-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují jednorázovou odmenu pro J. Eremiáše za údržbu víceúcelového hríšte ve výši 2500 Kc.

11) Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny

Byla predložena ke schválení Smlouva o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833 týkající se navýšení jistice ve vodárne ve Skopytcích.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

Záver a usnesení 9-10/2017:

Zastupitelé obce schvalují Smlouvu o sdružených službách dodávky elektriny ze síte nízkého napetí c. 9400499833

Overovatelé zápisu: Starostka obce

Václav Skorepa st. Jana Kremenová

Bohuslav Bican

Zapisovatel:

Hana Koželuhová

Vyvešeno na úrední desku: 5. 1. 2018

Sejmuto z úrední desky: