Pověřenec GDPR

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (odkaz na pdf)