Pozvánky na schůze obecního zastupitelstva – archiv

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 21. 11. 2018 v 18:00 hod. na obecním úrade

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 31. 10. 2018

4. Rozpoctové opatrení

5. Místní program obnovy venkova

6. Návrh rozpoctu obce na rok 2019

7. Návrh rozpoctu Svazku obcí Pod Horou 2019

8. Návrh strednedobého výhledu rozpoctu

9. POV 2019

10. POV 2019 Svazek obcí Pod Horou

11. Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 14. 11. 2018

Jana Kremenová

starostka obce

Informace o konání ustav.zasedání nove zvoleného zastupitelstva

Obec Skopytce, Skopytce 44, 392 01 Sobeslav .

Ve Skopytcích, dne 22. ríjna 2018

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nove zvoleného Zastupitelstva obce Skopytce

Obecní úrad Skopytce v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zrízení), v platném znení, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Skopytce, svolávaného dosavadní starostkou obce Janou Kremenovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Skopytce – místnost obecního úradu, Skopytce 44

Doba konání: 31. 10. 2018 od 18 hodin

Navržený program: 1. Urcení overovatelu zápisu a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

4. Zrízení financního a kontrolního výboru – volba predsedu a clenu

5. Rozhodnutí o odmenách za výkon funkcí clenu zastupitelstva

6. Diskuse

Pred schválením programu složí clenové zastupitelstva obce slib.

Jana Kremenová

Dosavadní starostka obce Skopytce

Vyvešeno na úrední desce dne:

Sejmuto z úrední desky dne:

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva 5/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 12. 9. 2018 v 19:00 hod. na obecním úrade

ve Skopytcích

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 27. 6. 2018
Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.
Setkání obcanu 2018
POV 2018
Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 5. 9. 2018

Jana Kremenová

starostka obce

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva 4/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 27. 6. 2018 v 19:00 hod. na obecním úrade ve Skopytcích

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 23. 5. 2018

4. Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.

5. Knihovní rád

6. Komunální volby 2018

7. Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 20. 6. 2018

Jana Kremenová

starostka obce

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva 3/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 23. 5. 2018 v 19:00 hod. na obecním úrade

ve Skopytcích

PROGRAM:

Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení ze dne 25. 4. 2018
Smlouva na zajištení Poverence pro ochranu osobních údaju
Smlouva o smlouve budoucí o zrízení vecného bremene – INTERSNACK a.s.
Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 16. 5. 2018

Jana Kremenová

starostka obce

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva 2/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 25. 4. 2018 v 19:00 hod. na obecním úrade

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2018

4. Rozpoctové opatrení

5. Státní okresní archiv Tábor

6. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce + opatrení k náprave

7. Schválení záverecného úctu za rok 2017

8. Schválení úcetní záverky k 31. 12. 2017

9. Žádost o zpevnení cesty

10. Žádost o príspevek na oslavu výrocí hasicu

11. Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 18. 4. 2018

Jana Kremenová

starostka obce

Pozvánka na schuzi obecního zastupitelstva 1/2018

Obec Skopytce

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce,

které se bude konat 21. 2. 2018 v 18:00 hod. na obecním úrade

ve Skopytcích.

PROGRAM:

1. Urcení zapisovatele a overovatelu zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 29. 12. 2017

4. Žádost o dar

5. Výsledky inventury 2017

6. Informace o POV 2018

7. Diskuse, ruzné

Ve Skopytcích, dne 14. 2. 2018

Jana Kremenová

starostka obce