Územní rozhodnutí – „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“

priloha_999897198_0_77117-2021-83 územní rozhodnutí

priloha_999897198_3_C.3 Situacˇni´ vy´kres sˇirsˇi´ch vztahu°_st.cˇ.168-st.cˇ.332 (optimized_low) priloha_999897198_2_C.2b Situacˇni´ vy´kres sˇirsˇi´ch vztahu°_st.cˇ.89-st.cˇ.169 (optimized_low) priloha_999897198_1_C.1b Situacˇni´ vy´kres sˇirsˇi´ch vztahu°_TRkoc-st.cˇ.91 (optimized_low) priloha_999897198_4_C.4 Situacˇni´ vy´kres sˇirsˇi´ch vztahu°_st.cˇ.326-TR MIR (optimized_low)