Zastupitelstvo obce

  • Václav Aulík – člen finančního výboru
  • Bohuslav Bican – předseda finančního výboru
  • Ing. Pavel Březina – člen finančního výboru
  • Filip Jansa – místostarosta
  • Josef Kabeš – člen kontrolního výboru
  • Ing. Hana Koželuhová – místostarostka
  • Jana Křemenová, DiS. – starostka
  • Václav Skořepa – člen kontrolního výboru
  • Jaroslav Říha – předseda kontrolního výboru