Zastupitelstvo obce

  • Václav Aulík – člen finančního výboru
  • Bohuslav Bican – předseda finančního výboru
  • Ing. Pavel Březina – člen finančního výboru
  • Filip Jansa – člen kontrolního výboru
  • Ing. Veronika Klicmanová – místostarostka
  • Ing. Hana Koželuhová – starostka
  • Jana Janovská – místostarostka
  • Václav Míka – člen kontrolního výboru
  • Michal Sachr – předseda kontrolního výboru