Zastupitelstvo obce

  • Václav Aulík
  • Bohuslav Bican
  • Ing. Pavel Březina
  • Filip Jansa – místostarosta
  • Josef Kabeš
  • Ing. Hana Koželuhová – místostarostka
  • Jana Křemenová, DiS. – starostka
  • Václav Skořepa
  • Jaroslav Říha