Zveřejnění záměru obce – nákup pozemku

ZVEREJNENÍ ZÁMERU

Obec Skopytce

Skopytce 44

392 01 Sobeslav

e-mail : obecskopytce@seznam.cz

zverejnuje,

ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích, zámer obce Skopytce na nákup cásti pozemku p. c. 87 v k. ú. Skopytce za cástku 30,- Kc/m2 (+ cena za zamerení pozemku) z duvodu obecního zájmu.

Ve Skopytcích dne 1. 2. 2017

Jana Kremenová, DiS.

starostka obce Skopytce